- Wat is hoofd-halskanker?  
- Hoe ontstaat kanker?
- Waardoor wordt hoofd-halskanker veroorzaakt?  
- Kan hoofd-halskanker worden genezen?  
- Symptomen van hoofd-halskanker  
- Verwijzing naar een specialist
- Diagnose van hoofd-halskanker  
- Stadium en graad van kanker  
- Behandeling van hoofd-halskanker  
- Follow-up na behandeling  
- Klinisch onderzoek

 

Chemotherapie

Bij chemotherapie wordt gebruik gemaakt van antikankermiddelen (cytotoxische geneesmiddelen) voor het vernietigen van de kankercellen. Deze geneesmiddelen bereiken de kankercellen via de bloedstroom. Bij de behandeling van hoofd-halskanker zijn de meest gebruikte middelen cisplatine en fluorouracil (5-FU). Bij klinisch onderzoek kunnen Taxol (paclitaxel) of Taxotere (docitaxel) worden gebruikt. Chemotherapie kan via een injectie of via tabletten worden toegediend.

Er zijn verscheidene omstandigheden waarin chemotherapie wordt toegepast.

  • Als de patiŽnt een tumor heeft die waarschijnlijk niet alleen met radiotherapie kan worden genezen, wordt voorafgaand aan de radiotherapie de grootte van de tumor met chemotherapie teruggebracht om zo te proberen chirurgisch ingrijpen te voorkomen.
  • Chemotherapie kan tegelijk met radiotherapie worden gegeven (dit wordt ook wel chemoradiotherapie genoemd).
  • Chemotherapie kan worden gebruikt om kankersoorten te behandelen die zich buiten de oorspronkelijke plaats van de tumor hebben uitgezaaid, of zijn teruggekomen na chirurgie en/of radiotherapie.