- Wat is hoofd-halskanker?  
- Hoe ontstaat kanker?
- Waardoor wordt hoofd-halskanker veroorzaakt?  
- Kan hoofd-halskanker worden genezen?  
- Symptomen van hoofd-halskanker  
- Verwijzing naar een specialist
- Diagnose van hoofd-halskanker  
- Stadium en graad van kanker  
- Behandeling van hoofd-halskanker  
- Follow-up na behandeling  
- Klinisch onderzoek

 

Klinische onderzoek

Het is mogelijk dat wordt gevraagd of u deel wilt nemen aan een klinisch onderzoek. In dergelijke onderzoeken worden verschillende behandelingen vergeleken en ze worden goedgekeurd door speciale medisch-ethische commissies. Uw arts zal het onderzoek met u bespreken zodat u begrijpt wat deelname inhoudt. U bent niet verplicht aan een onderzoek deel te nemen, maar het is vaak in uw voordeel. Bovendien kunt u zich te allen tijde uit een onderzoek terugtrekken.