- Wat is hoofd-halskanker?  
- Hoe ontstaat kanker?
- Waardoor wordt hoofd-halskanker veroorzaakt?  
- Kan hoofd-halskanker worden genezen?  
- Symptomen van hoofd-halskanker  
- Verwijzing naar een specialist
- Diagnose van hoofd-halskanker  
- Stadium en graad van kanker  
- Behandeling van hoofd-halskanker  
- Follow-up na behandeling  
- Klinisch onderzoek

Chirurgie

Als de tumor te groot is om alleen met radiotherapie te behandelen, kan het kankergezwel geheel of gedeeltelijk chirurgisch worden verwijderd. Soms adviseert de arts een operatie voor het verwijderen van de lymfeklieren in de hals die na de radiotherapie nog kankercellen zouden kunnen bevatten. De lymfeklieren maken deel uit van het lymfestelsel, dat onderdeel uitmaakt van het natuurlijke afweersysteem van het lichaam tegen infectie.

De omvang van de chirurgische ingreep is afhankelijk van het soort kanker en soms is een huidtransplantaat (met huid van een ander deel van het lichaam) noodzakelijk. Na een uitgebreide operatie als gevolg van hoofd-halskanker is het mogelijk om prothesen (kunstonderdelen voor het gezicht) te gebruiken om delen van het gezicht die zijn verwijderd te vervangen.

Specifieke chirurgie voor strottenhoofdkanker

Chirurgie kan noodzakelijk zijn om de tumor uit uw strottenhoofd te verwijderen als het kankergezwel:

  • de beweging van de stembanden verhindert
  • meer dan de stembanden heeft aangetast
  • zich in het strottenhoofd bevindt in de vorm van een kleine tumor, en de radiotherapie er geen effect op heeft gehad
  • enige tijd na de radiotherapie terugkomt.

Laryngectomie

Afhankelijk van de omvang van de tumor, wordt het hele strottenhoofd (laryngectomie) of een deel ervan (gedeeltelijke laryngectomie) verwijderd. Iemand die een laryngectomie heeft ondergaan wordt ook wel een gelaryngectomeerde genoemd. Na een gedeeltelijke laryngectomie is er nog één stemband over zodat u nog redelijk, maar wel met schorre stem kunt spreken.

Het verwijderen van het strottenhoofd betekent dat er geen verbinding meer is tussen uw mond en uw longen. De chirurg maakt een opening, een tracheostomie (of stoma), in het onderste deel van uw hals zodat u kunt ademen en spreken. De verbinding tussen mond en maag wordt hierdoor niet aangetast en u zult na verloop van tijd weer normaal kunnen eten en drinken.

Veel mensen met een tracheostomie zijn bezorgd over hoe ze eruit zien en hiervoor is veel steun en hulp beschikbaar. U kunt baat hebben bij steun van uw partner, familie en vrienden, en ook van zorgverleners en zelfhulpgroepen, zoals de patiëntenvereniging voor mensen die een laryngectomie hebben ondergaan.